Ga naar hoofdinhoud

Hulp voor patiënten, ouders, scholen en zorgverleners

Bij een vermoeden van een eetstoornis is het belangrijk om hulp te zoeken, zowel professionele therapie als hulp van herstelondersteunende organisaties.

Ook bestaat er ondersteuning voor verpleegkundigen in ziekenhuizen en is voorlichting op scholen mogelijk.

Professionele hulp

Op onze gewone website vind je onder het kopje “zorg” een Stappenplan jeugd en een Stappenplan volwassenen.

Website WEET

Ondersteuning patiënten, ouders en naasten

Extra ondersteuning wordt vaak geboden door inloophuizen, hulplijnen en andere initiatieven die werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Meestal is dat non-profit en is het aanbod kosteloos of tegen een geringe eigen bijdrage.

Deze ondersteuning kan veel toevoegen naast de professionele therapie en is zeker belangrijk in de wachttijd omdat er dan vaak niets anders voorhanden is.

Hulplijn patiëntenvereniging WEET

Vanuit de patiëntenvereniging hebben we zelf een hulplijn met ruim 20 ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij kunnen een luisterend oor bieden aan mensen die kampen met een eetstoornis of daarover nog twijfels hebben. Ook ouders en naasten kunnen bellen wanneer zij bijvoorbeeld een eetstoornis bij iemand vermoeden en ertegen opzien om het gesprek aan te gaan. Uitgebreide informatie vind je hier op onze website.

Naar hulplijn

Inloophuizen en andere initiatieven

We werken samen met een aantal non-profit herstelondersteunende organisaties, voornamelijk inloophuizen. We hebben hiervan een overzicht gemaakt op de website eetstoornishulp.nl

Naar eetstoornishulp.nl

Informatie voor ziekenhuisverpleegkundigen

Veel jongeren met een eetstoornis komen met lichamelijke complicaties in het ziekenhuis, vaak al terwijl zij nog op een wachtlijst staan voor therapie. Verpleegkundigen zijn over het algemeen niet getraind in het omgaan met deze complexe patiëntengroep en hebben veel behoefte aan handvatten. WEET geeft daarom op verzoek lezingen/workshops aan verpleegkundig personeel op locatie. Meer weten of sparren? Neem contact op via info@weet.info.

E-mail patiëntenvereniging

Voor scholen / leraren

Werk je in het onderwijs en heb je een leerling met een eetstoornis in de klas? En vind je het moeilijk om daarmee om te gaan? Je kunt altijd sparren met een van onze ervaringsdeskundigen van de hulplijn maar je kunt ook een gesprek met het bestuur van de patiëntenvereniging aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar info@weet.info.

Verder geeft Stichting Kiem, een van onze samenwerkingspartners, ook voorlichtingen in de klassen. Meer informatie vind je op hun website www.stichtingkiem.nl.

E-mail patiëntenvereniging
Back To Top